Spørgsmål til Rullesport Danmarks bestyrelse

Der har i de seneste uger været en frisk debat omkring Rullesport Danmark og skateboardings placering her. Skateboard.dk har derfor stillet formand og næstformand fra Rullesport Danmarks bestyrelse et par spørgsmål.Skateboard. Dk:

For lige at få sat rammen, så er vi nok nødt til kort at høre, hvad RD er for en størrelse og hvad RDs formål og jeres visioner for fremtiden er?

 

RD:

Rullesport Danmark (RD) er et forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og vores mission og vision kan ses på vores hjemmeside

 

Derudover laver vi 4-årige strategi aftaler med DIF. Strategi aftalerne sætter fokus på forskellige udviklingsmål. I denne periode fra 2018-2021 er der 3 fokusområder. Læs mere på vores hjemmeside.

 


Skateboard.dk:

Ok det slår vi lige op en dag, agtigt.

 

For godt et år siden blev komiteen for skateboard etableret under RD. Hvordan var processen op til etableringen og hvorfor blev det netop RD, der blev det valgte som forbund?

 

RD:

I december 2014 blev der afholdt et stormøde i DGI-byen i København, hvor RD var repræsenteret. Formålet med mødet var at finde ud af, om Skateboard skulle lave sit eget forbund eller bekende sig til DIF/DGI. 

Da Skateboard blev en disciplin ved OL, blev DIF (som NOC) forpligtet til at organisere de skateboardere, som evt. skulle med til OL for Danmark. DIF ønskede ikke at oprette et selvstændigt forbund for Skateboard, og spurgte derfor RD, om vi ville organisere Skateboard - hvilket vi sagde ja til. 

Beslutningen blev yderligere understøttet af at skateboard internationalt blev organiseret under World Skate, som RD er medlem af og hvor Fitness & Speed og Kunstløb også er organiseret. 

DIF holdt nogle indledende møder med personer fra Skateboardverdenen, og RD var med til det første møde med Skateboard den 27/3-2017. Herefter overtog RD kontakten til Skateboard. 

 

 

Skateboard.dk

Ja der kan jo hurtigt ske noget, når IOC beslutter noget.

Hvordan har samarbejdet mellem RD og skateboardkomiteen været det forgange halvandet år?

 

RD:

Der har været et godt samarbejde mellem skateboard komitéen og bestyrelsen i RD. Samarbejdet har selvfølgelig båret præg af at RD skulle lære skateboard miljøet at kende og komitéen har skullet lære at være en brik og en medspiller i et delvist politisk spil. Der har dog været en bred enighed om at vi skal lære af hinanden og at samarbejdet skal give mening for alle. Sammen skal vi blive bedre og få det bedste ud af de muligheder som det har givet os at skateboard er kommet på OL programmet og dermed har fået stor opmærksomhed fra DIF.

 

Skateboard.dk:

Hvordan har det styrket RD, at få skaterne med og hvordan har det styrket skaterne at komme med i RD?

 

RD:

Først og fremmest har skaterne bidraget med ca. 1200 nye medlemmer indtil nu, så alene på medlems tilgangen har det gjort en stor forskel for RD. Derudover så lærer vi meget nyt om skatermiljøet og gadeidrætten generelt, som er givtigt i vores arbejde, da vi nu har 3 gadeidrætter i forbundet. Vores ønske er at der kommer et større samarbejde imellem de tre gadeidræts discipliner - til gavn for alle.

DIF og DGI samarbejder om en fælles vision “Bevæg dig for livet - 25-50-75”. Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Skateboard er repræsenteret i Bevæg dig for livet via DGI og GAME. Også i denne sammenhæng har det en betydning at få skaterne med, da de repræsenterer mange idrætsaktive.

Der er de første to år brugt meget tid og mange ressourcer på eliten, og det har indtil videre givet rigtig gode resultater og en masse brugbart erfaring, som vi kan bruge i det videre arbejde. Derudover har der været afholdt DM i både jr og herre/dame, street og park i 2018 og 2019. Der vil fremover også komme fokus på andre arrangementer, så der sker noget for både bredde og elite.

 

Skateboard.dk:

Så det har gavnet RD at der er kommet flere medlemmer, som kan tælles med i relation til jeres vision og skaterne har fået sendt nogle skatere til træning i Rehab og fået et veldebateret DM. Fair nok

Nu har RDs bestyrelse bebudet en omorganisering. Hvad er formålet med det og hvordan vil det styrke skaterne?

 

RD:

Det overordnede formål med omorganiseringen er at styrke organisationen og samarbejdet imellem sportskomitéerne. Samtidig vil vi gerne optimere de frivilliges ressourcer så vi alle laver det vi synes er sjovt og det vi bedst til. Derfor bliver der nu opstillet nogle interesseområder mv. for bestyrelsesmedlemmer.

Vi ændre også valgproceduren således at alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på repræsentantskabsmødet og at formændene for sportskomitéerne vælges direkte på årsmøderne i stedet for at komitéen konstituerer sig selv. Alt sammen for at styrke organisationen.

Omorganiseringen vil styrke skaterne og alle de andre sportsgrene i RD på den måde at sportskomitéerne vil kunne hjælpe og støtte hinanden bedre så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken. Det har vist sig at der er rigtig mange opgaver og udfordringer som er ens uanset om du er skater, hockeyspiller, hurtigløber, kunstrulleskøjteløber eller andet. Derfor skal vi lære hinanden bedre at kende på tværs af forbundet og lære af hinanden.

Vi har holdt 2 dialogmøder hvor alle klubber har været inviteret til at diskutere den nye organisation. Det er vores håb at alle vores medlemsklubber får gavn og glæde af dette og derfor har vi også lavet dette i samarbejde med vores medlemmer.

 

Skateboard.dk:

I relation til omorganiseringen taler I meget om, at udøverne under RD skal være et fælles VI … en samlet familie. Har I en ide til, hvad det er vi skal samles om?

 

RD:

Det går lidt i forlængelse af det foregående spørgsmål. Vi skal på tværs af forbundet blive bedre til at lede efter ligheder i stedet for altid at fokusere på at vi er forskellige. Der er utrolig mange steder hvor vi kan gøre brug af hinandens erfaringer - det kan f.eks. være succes med at opkræve deltagergebyr for en aktivitet, hvordan finder vi sponsorer?, hvordan får vi flere frivillige?, erfaringer med kommuner og tilskud, rekruttering af børn - hvilke aktiviteter virker? og meget andet. 

Derudover er der selvfølgelig de strategiske tiltag hvor der typisk vil være fælles aktiviteter samt fordeling af økonomi, hvor vi i fællesskab skal finde løsninger så vi får mest idræt/sport for pengene.

 

Skateboard.dk:

Så når I siger et fælles VI, så menes der blot at vidensdele. Troede lige det betød noget med en form for fælles identitet. Noget der samlede idrætterne på tværs. Men det er det så ikke.

Men der er mange skatere, der ikke er medlemmer af en forening. Hvorfor skal man være medlem af en forening for at være medlem af RD?

 

RD:

Medlemsbegrebet er for nuværende defineret som et medlem af en forening. Vi er igang med at undersøge om der kunne være andre muligheder og hvilke fordele og ulemper der er/kan være ved det.

Ligesom der stilles krav til en forening om at den skal lave nogle aktiviteter for dens medlemmer, så stilles de samme krav til et forbund. Vi har i øjeblikket ikke ressourcer til at skulle arrangere aktiviteter for enkelte medlemmer, derfor har vi indtil videre valgt den nuværende struktur. 

RD er en organisation for klubber/foreninger ikke for de enkelte medlemmer. 

 

Skateboard.dk:

Ok ikke for skaterne, men for foreningerne. Men der er jo så mange skateforeninger (Fx Esbjerg, Kolding, Odense, Aalborg, ASS, Herning, Allingåbro m. fl.) der indtil videre har valgt at stå uden for RD til trods for, at det er gratis at melde sig ind. Har I en ide om hvorfor det er tilfældet?

 

 

RD:

Nej, det er vi faktisk ikke klar over. Vi har ikke fået nogen direkte henvendelser fra klubber som ikke vil være med, så vi ved ikke meget om det. 

Vi har dog en idé om at det er uvidenhed og usikkerhed omkring hvad RD er for en størrelse - som du også startede med at spørge om. Der er mange snakke rundt omkring men ikke nogen som vi er direkte involverede i. Vi arbejder pt. på at lave en tur rundt i landet for at mødes med nogle af de skatere der er derude og på den måde blive lidt klogere på hvad der sker.

 

Det hele er stadig meget nyt og det tager tid at få organiseret en ny disciplin i et forbund. Det er dog ved at være på plads og planen er at vi i det næste år skal være mere synlige for gadeidrætterne.  

 

Skateboard.dk:

Og her på falderebet er jeg simpelthen nødt til at vide hvorfor skateboard og Scoot hver har en komite, der skal favne alle deres discipliner fra megaramp til freestyle, mens rulleskøjter har fem forskellige?

RD:

I RD har vi 7 sportsgrene som hver især har flere discipliner. Vi har valgt at lave sportskomitéer på samme måde som det gøres i de internationale forbund. 

De 7 sportsgrene og et udsnit af deres discipliner er: 

Fitness & Speed (F&S) - bane, vej, marathon

Skaterhockey i DK - Internationalt rink hockey og inline hockey 

Kunstrulleskøjteløb - solo, show, formation, figur

Roller Derby - WFTDA, WS

Scoot - park, street

Freestyle - park, street

Skateboard - (Olympiske discipliner) Park, Street (Ikke olympiske discipliner) Freestyle, Real Street, Vert, Miniramp, Downhill, Luge, Slalom, Parallel Slalom, Game of SKATE, Megaramp  

 

Skateboard.dk:

Ok fordi Worldskate siger det.

Flot diciplindrop der.

 

Tak til RD fordi de ville svare på et par spørgsmål og så bliver det jo spændende at se hvordan koblingen mellem skateboard og RD udvikler sig.